TANDVÅRD

Här på Ekeby Djurpraktik är vi extra intresserade av hundars och katters tandhälsa!


På Ekebys Djurpraktik jobbar vi dagligen med munhälsa hos smådjur. Veterinär Mia och Sanna tar båda emot tandpatienter, mycket med både förebyggande tandvård och avancerade behandlingar.  Även djurvårdare Nelly har ett stort intresse för tänder och assisterar veterinär Mia i princip varje dag. 

Vid bokade besök samt vid vaccinationer ingår alltid en s.k. munkoll (förutsatt att hunden eller katten går att undersöka vaket) då antingen veteriären eller sköterskan tittar i munnen för att få en uppfattning av djurets aktuella munstatus. Och vid behov kan man även då boka en tid för åtgärd. 

Behöver ditt djur ta tandsten eller behandla tandsjukdomar eller tandfrakturer kommer vi boka in djuret för en PTR - Professionell Tandrengöring. Det innebär att djuret sövs, tandsten tas med ultraljud, varje tand undersöks noggrant med fickdjupsmätning och vid behov röntgas även tänderna. 

Om någon åtgärd krävs gör vi oftast det vid samma besök om vi inte kommit överens om annat. Vi kontaktar alltid dig som djurägare om andra åtgärder krävs än det vi kommit överens om. Därför är det mycket viktigt att vi har ett aktuellt telefonnummer vi kan nå er på. 

Vi brukar ta tillbaka ditt djur på en kostnadsfri avläkningskontroll efter utförd behandling.  (Vid eventuella ytterliga åtgärder eller komplikationer, kan en kostnad tillkomma.) 

Inför en bokning av tandåtgärd rekommenderar vi att ni i första hand bokar in en tid för en koll av munnen på ditt djur, förutsatt att ni inte har varit hos oss de senaste månaderna. En sådan bokning underlättar både för er och oss, då vi kan få en uppfattning av hur mycket som behöver göras, ge er en mer ungefärlig prisuppgift och veta hur mycket tid som ska bokas för åtgärden. Vi kan också se om en åtgärd är nödvändig, eller om det finns utrymme för att avvakta med en munsanering.
Ett besök med koll inför åtgärd kostar 715:-, och den summan dras sen av vid eventuell åtgärd, förutsatt att en tid bokas inom 3 månader. Observera att ytterliga undersökningar som inte är kopplade till munkontroll, som t.ex. övriga kontroller eller blodprover, inte ingår i priset på 715:-

Avbokningar till vår tandavdelning måste avbokas/ombokas minst 48 timmar innan bokad tid. Detta är p.g.a. att vi har väldigt lång väntetid på vår tandavdelning, och om avbokningar sker behöver vi ha möjlighet att kunna erbjuda tiden till en annan väntande patient. 


I dagsläget söver vi våra patienter injektionsnarkos, dvs vi har ej gasnarkos, men vid behov tillför vi extra syrgas.
Vi har även möjlighet till enklare behandlingar, såsom tandslipning av kanintänder, men vi gör ej extraktioner på kaniner.

Vi rekommenderar tandborstning av både katter och hundar och hjälper er gärna om ni vill ha tips och trix!