GDPR-Information

Den 25:e Maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft. Här kan ni läsa om hur vi på Ekebys Djurpraktik kommer att hantera era personuppgifter framöver.

När du registrerar in ditt djur och dig själv hos oss på Ekeby´s Djurpraktik, org.nr 559379-7474, lagras dina personuppgifter i vårt journalsystem Agitura. Med personuppgifter menas t.ex. namn, adress, telefonnummer, mejladress samt personnummer.
För att fullgöra vårt avtal om att erbjuda vård av ditt djur och att även uppfylla lagens krav om journal samt bokföringshantering krävs att vi lagrar relevanta personuppgifter.
Enligt journallagen måste vi lagra journaluppgifter i minst 5 år efter senaste registrerade besöket.
Enligt bokföringslagen måste uppgifterna sparas i 7 år.
Dina personuppgifter hanteras och används i vårt system för t.ex. receptförskrivelse samt vid remittering.
Om du vill ha dina personuppgifter (personnummer, telefonnummer och/eller mejladress) raderade tidigare än efter 7 års tid får du kontakta oss så ser vi givetvis till att det blir gjort.
Om det finns berättigat intresse kan en journal sparas längre än 7 år.


Vill du veta med om GDPR? Klicka här för att läsa mer.