Har ni drop-in/akuttider? Tyvärr har vi inte möjlighet att kunna erbjuda drop-in/akuttider hos oss. Vi försöker ta emot akuta fall i mån av tid, men då måste man ringa oss innan så vi kan se om vi har möjlighet att ta emot er. Alla besök kräver tidsbokning.

Är det möjligt att betala med faktura eller delbetalning hos er?  Tyvärr erbjuder vi inte fakturor eller delbetalningar. Alla besök måste betalas på plats. Vi kan erbjuda direktregleringar (förutsatt att ni har en giltig försäkring, det är något er försäkring täcker och att försäkringsbolaget har öppet). 


Jag ska resa med min hund till Norge, vad ska jag tänka på?   När man reser utanför Sverige med sin hund så krävs det ett EU-pass till djuret. Passen utfärdar vi här på plats och ni får dem direkt. För få ett pass utfärdat måste man boka en tid. 

Vid resor till Norge så krävs det, förutom pass, att hunden är avmaskad mot rävens dvärgbandmask. Avmaskningen ska ske inom ett tidsspann av 1-5 dygn. Med andra ord måste det ha gått minst 1 dygn efter man givit tabletten som man korsar gränsen till Norge och max 5 dygn. Tabletten köper man själv på apoteket och ska ges i en veterinärs närvaro, som sen fyller i djurets pass och stämplar så att avmaskningen blir giltig. (Även avmaskning inför resa kräver tidsbokning, men det går väldigt snabbt att få tid för det.)

Kan jag få mitt djurs recept förnyat hos er? Receptförnyelse är väldigt individuellt hos patienter och det är inte alltid säkert vi kan förnya recept utan att ha undersökt djuret först. Generellt kan man få receptet förnyat om djuret har besökt oss och fått just den typen av recept utskriver inom det senaste året.  Lagen säger att en veterinär måste undersöka djuret årligen för att få skriva ut recept. Sen om ditt djur har en typ av sjukdom som kräver mer regelbundna besök, krävs det besök oftare för att vi ska skriva ut recept. 

Vi kan inte skriva ut recept till djur som inte varit hos oss tidigare. Om du har problem med ett recept eller vill ha det förnyat, och djuret har blivit undersökt hos en annan veterinär, är det bäst att du vänder dig till den veterinären. Självklart är du välkommen att boka en tid hos oss, men då tillkommer kostnader för undersökningar, provet, etc. 


Kan jag boka en tid via mejlen?  Boka en tid hos oss gör man via telefon. Via mejlen sköter vi mest enkel rådgivning, avbokningar, återkopplingar eller svar på frågor. 

Utför ni hembesök?   Nej. vi utför inte hembesök i dagsläget. I vissa fall utför vi hemavlivningar i mån av tid.